Om verket

Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket.

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk består av

  • teoribok
  • arbeidsbok
  • nettstedet www.norskgrammatikk.cappelendamm.no som inneholder fasit til arbeidsboka og øvelser

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er skrevet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år.