GettyImages-1165280635.jpg

Velkommen til norsk grammatikk - norsk som andrespråk

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka.

Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen:

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

Arbeidsboka følger teoriboka og gir flere eksempler på strukturene. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk.

Hvis du syns disse oppgavene er for vanskelige, anbefaler vi å gå til nettsiden for Praktisk norsk. Læreverkene Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 består av hver sin arbeidsbok med tilhørende nettsteder.

Både bøkene og nettstedet til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år.